Ändringslogg Fartkamera


De senaste nya
2019-08-13 20:06:50: Mot Ljusne
2019-08-13 20:04:16: Storsjön mot Söderhamn
2019-08-13 20:01:22: Flygvägen mot Sandarne
2019-08-03 11:35:45: Örarna norrgående
2019-08-03 11:33:10: Örarna södergående


De senaste ändringarna
2019-08-14 06:58:13:Mot Ljusne
2019-08-14 06:57:57:Storsjön mot Söderhamn
2019-08-14 06:57:40:Flygvägen mot Sandarne
2019-08-04 16:07:30:Alvik östgående väg94
2019-08-04 16:07:23:Alvik västgående väg94